Chi tiết tin

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Có hai phương thức thanh toán :

1 .Trực tiếp tại công ty bằng tiền mặt

2. Thanh toán qua thẻ ngân hàng :

số tài khoản : 

chủ tài khoản : 

 Các tin khác

Đối Tác