icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Chi tiết tin

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Có hai phương thức thanh toán :

1 .Trực tiếp tại công ty bằng tiền mặt

2. Thanh toán qua thẻ ngân hàng :

số tài khoản : 

chủ tài khoản : 

 Các tin khác

Đối Tác