icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Lĩnh vực hoạt động

NẠO VÉT LÒNG KÊNH

Với thiết bị máy móc hiện đại, AXT đã thi công các dự án nạo vét lòng kênh , lòng sông tầm quốc gia diển hình như các dự án :

với thiết bị máy mọc hiện đại nhất hiện nay . AXT đã thi công các hạng mục dư án tầm quốc gia điển hình như : 

 

 

 

 Các tin khác

Đối Tác