icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Liên hệ

Địa chỉ : 371 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Q.7, Tp. HCM

Điện thoại: (84.028)54315097  *  Fax: (84.028) 54315098

E-mail: info@axt.vn

Form liên hệ

*

*

*

*

*

*

Đối Tác