icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Chứng Nhận ISO 9001-2008

Chúng tôi luôn không ngừng nâng cao chất lượng công trình cũng như chất lượng dịch vụ đến khách hàng của mình. Do đó Công Ty CP XD - TM An Xuân Thịnh đã tập trung cải tiến các quy trình nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu khắc khe trong thời đại hiện nay. Chứng nhận quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2008 là thành quả cải tiến trong suốt nhiều năm qua của An Xuân Thịnh

Chứng nhận ISO 9001 - 2008 An Xuân Thịnh

 

Chứng nhận ISO 9001 - 2008 An Xuân Thịnh

 

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại An Xuân Thịnh

Đối Tác