icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Dự Án

Xây dựng hệ thống thu gom nước thải Đà Nẵng

Mô tả:

Xây dựng hệ thống thu gom nước thải Đà Nẵng Tên Hợp đồng:Gói 1.8 – Xây dựng hệ thống thu gom nước thải. Giá trị Hợp đồng:135.000.000.000VNĐ Thời gian thi công:2016 Các công tác thực hiện: - Gói thầu: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải bao quanh hồ Phần Lăng và Tuyến cống bao thu gom và trạm bơm nước thải dọc đường Nguyễn Tất Thành

Hệ thống cống bao đường Nguyễn Tất Thành

Tên Chủ dự án: BQL các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Tp Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện: 2016

Tên Hợp đồng: Gói 1.8 – Xây dựng hệ thống thu gom nước thải.

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Gói thầu: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải bao quanh hồ Phần Lăng và Tuyến cống bao thu gom và trạm bơm nước thải dọc đường Nguyễn Tất Thành

- Giá trị Hợp đồng: 135.000.000.000VNĐ

Cập nhật tiến độ thi công:

 

Đối Tác