icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Dự Án

Xây dựng hệ thống Giao thông; Thoát nước mưa, nước thải thuộc Dự Án: Khu Dân Cư Phú Hữu Q.9

Mô tả:

Xây dựng hệ thống Giao thông; Thoát nước mưa, nước thải thuộc Dự Án: Khu Dân Cư Phú Hữu Q.9 Tên Hợp đồng: Gói thầu Giao thông; Thoát nước mưa, nước thải. Giá trị Hợp đồng: 38.365.794.082 VND Thời gian thi công: 2013 - đang thực hiện

Tên Chủ dự án: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Tân Cảng

Thời gian thi công: 2013 - Đang thực hiện

Tên Hợp đồng: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Gói thầu Giao thông; Thoát nước mưa, nước thải

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Xây dựng hệ thống Giao thông; Thoát nước mưa, nước thải thuộc Dự Án: Khu Dân Cư Phú Hữu Q.9

- Giá trị Hợp đồng: 38.365.794.082 VND

Khu dân cư Phú Hữu Quận 9

 

Đối Tác