icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Dự Án

Xây dựng hệ thống cống bao Kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi -Tẻ

Mô tả:

Xây dựng hê thống cống bao Lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ Tên Hợp đồng: Gói thầu G – Xây dựng hệ thống cống bao Giá trị Hợp đồng: 245.000.000.000VNĐ Thời gian thi công :2016 - 2018

Dự án cải tạo kênh Tàu Hủ, Bến Nghá, Đôi, Tẻ

Tên Chủ dự án: Ban QLĐTXD công trình giao thông – Đô thị thành phố HCM

Thời gian thực hiện: 2016 - 2018

Tên Hợp đồng: Gói thầu G – Xây dựng hệ thống cống bao

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Xây dựng hê thống cống bao – dự án cải thiện môi trường nước Tp.HCM – Lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ - Giai đoạn 2

- Giá trị Hợp đồng: 245.000.000.000VNĐ

Đối Tác