icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Dự Án

San lấp mặt bằng dự án Khu Công Nghiệp Liên Thành – Long An

Mô tả:

San lấp mặt bằng dự án Khu Công Nghiệp Liên Thành – Long An
Tên Hợp đồng:San lấp KCN Liên Thành.
Giá trị Hợp đồng: 33.500.000.000 VNĐ
Thời gian thi công: 2010

Các công tác thực hiện:
- San lấp mặt bằng dự án KCN Liên Thành – Long An ( khối lượng san lấp( 500.000 m3)

Tên Chủ dự án: Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Liên Thành – Long An

Thời gian thi công: 2010

Tên Hợp đồng: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ San lấp KCN Liên Thành

 - Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- San lấp mặt bằng dự án KCN Liên Thành – Long An ( khối lượng san lấp( 500.000 m3)

- Giá trị Hợp đồng: 33.500.000.000 VNĐ

 

Đối Tác