icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Dự Án

San lấp các lô đất trong khu công nghiệp Thái Hòa – Long An

Mô tả:

San lấp các lô đất trong khu công nghiệp Thái Hòa – Long An
Tên Hợp đồng: 0809/HĐGT - VS.
Giá trị Hợp đồng: 47.943.599.000 VNĐ
Thời gian thi công: 2011 - 2012

Các công tác thực hiện:
- Dùng cát san lấp các lô đất trong khu công nghiệp Thái Hòa – Long An (khối lượng san lấp: 435.850.9 m3)

Tên Chủ dự án: Công ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Việt Sơn

Thời gian thực hiện: 2011 - 2012

Tên Hợp đồng: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 0809/HĐGT - VS

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Dùng cát san lấp các lô đất trong khu công nghiệp Thái Hòa – Long An (khối lượng san lấp: 435.850.9 m3)

         - Giá trị Hợp đồng: 47.943.599.000 VNĐ

  

San lắp mặt bằng Khu Công Nghiệp Thái Hòa

 

Đối Tác