Tên Chủ dự án: Cục đường thuỷ nội địa Việt Nam

Thời gian thi công: 2014 - 2015

Tên Hợp đồng: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Gói thầu NW11

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Nạo vét nâng cấp hành lang đường thuỷ số 3 ( nạo vét, xây dựng hoàn trả đê bao, đường dân sinh) đạt tiêu chuẩn cấp II từ Km207+000 đến km248+500

- Giá trị Hợp đồng: 61.770.963.056 VNĐ

Đối Tác