icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Dự Án

Nâng cấp hạ tầng thuộc Tiểu dự án thành phố Cần Thơ

Mô tả:

Nâng cấp hạ tầng thuộc Tiểu dự án thành phố Cần Thơ Tên Hợp đồng:Gói thầu CT – PW – 1.10 và Gói thầu CT – PW – 1.9. Giá trị Hợp đồng:111.176.000.000VNĐ Thời gian thi công: 2014 - Đang thi công

Nâng cấp hạ tầng thuộc Tiểu dự án thành phố Cần Thơ 
Tên Hợp đồng:Gói thầu CT – PW – 1.10 và Gói thầu CT – PW – 1.9.
Giá trị Hợp đồng:111.176.000.000VNĐ
Thời gian thi công: 2014 - Đang thi công

 

Nâng cấp hạ tầng thuộc Tiểu dự án thành phố Cần Thơ

Tên Hợp đồng:Gói thầu CT – PW – 1.10 và Gói thầu CT – PW – 1.9.

Giá trị Hợp đồng:111.176.000.000VNĐ

Thời gian thi công: 2014 - Đang thi công

Tiểu dự án Cần Thơ

Tên Chủ dự án: Ban QLDA Nâng Cấp Đô Thị Vùng Đồng Bằng SCL Tiểu Dự Án Tp.Cần Thơ

Thời gian thực hiện: 2014 - Đang thi công

Tên Hợp đồng: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Gói thầu CT – PW – 1.10

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Nâng cấp hạ tầng các khu LIA 11,12,13,14,15 Thuộc dự án Nâng cấp Đô thị vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cần Thơ

- Giá trị Hợp đồng: 55.432.573.000 VNĐ

 

Tên Hợp đồng: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Gói thầu CT – PW – 1.9

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Nâng cấp hạ tầng các khu LIA 9,10,26,27,28 Thuộc dự án Nâng cấp Đô thị vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cần Thơ

- Giá trị Hợp đồng: 55.685.059.000 VNĐ

Đối Tác