Dự Án

Kho Lưu Trữ Chuyên Dụng An Giang

Mô tả:

Thi công xây lắp hạng mục Khối nhà chính: Công trình cấp II; Tổng diện tích sàn xây dựng 5.810 m2; công trình cao 11 tầng (9 lầu + tầng áp mái + tầng mái) Tên Hợp đồng : Kho Lưu Trữ Chuyên Dụng Tỉnh Long An Giá trị Hợp đồng: 46.110.360.000 VNĐ Thời gian thi công: 2017 - đang triển khai

Tên Chủ Dự Án : Sở Nội Vụ tỉnh An Giang

Thời gian thực hiện: 2017 - Đang triển khai

Tên Hợp Đồng : Kho Lưu Trữ Chuyen Dụng Tỉnh An Giang

- Mô tả công trình công trình đã thực hiện bởi nhà thầu : Thi công xây lắp hạng mục Khối nhà chính: Công trình cấp II; Tổng diện tích sàn xây dựng 5.810 m2; công trình cao 11 tầng (9 lầu + tầng áp mái + tầng mái)

- Gói thầu : số 11 Thi công xây lắp hạng mục Khối nhà chính

- Giá Trị Hợp Đồng :  46.110.360.000 VNĐ

Đối Tác