icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Dự Án

Hút, nạo vét công trình trung tâm nhiệt điện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Mô tả:

Hút, nạo vét công trình trung tâm nhiệt điện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Tên Hợp đồng: Số 2812/HĐKT. Giá trị Hợp đồng: 42.000.000.000 VNĐ Thời gian thi công: 2009 - 2011

 Tên Chủ dự án: Công ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Việt Nam

Thời gian thi công: 2009 - 2011

Tên Hợp đồng: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Số 2812/HĐKT

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Hút, nạo vét bùn ra bãi đổ công trình trung tâm nhiệt điện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

- Giá trị Hợp đồng: 42.000.000.000 VNĐ

 

Đối Tác