icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Dự Án

Gói thầu: Hạ Tầng Kỹ Thuật Dự Án Bệnh Viện Chuyên Khoa Sản Nhi Long An

Mô tả:

Thi Công gói thầu: Hạ Tầng Kỹ Thuật tại Công trình Dự Án Bệnh Viện Chuyên Khoa Sản Nhi Long An tại thành Phố Tân An, Long An Giá trị hợp đồng đến: 62,423,202,000 VNĐ (Sáu mươi hai tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, hai trăm lẻ hai ngàn đồng chẵn) Thời gian dự kiến hoàn thành là 170 ngày làm việc. tức khoảng từ 25/06/2017 - 12/2017

Dự Án: Bệnh Viện Chuyên Khoa Sản Nhi Long An
Dự Án: Bệnh Viện Chuyên Khoa Sản Nhi Long An

Gói thầu: Hạ Tầng Kỹ Thuật tại Công trình Dự Án  Bệnh Viện Chuyên Khoa Sản Nhi Long An tại thành Phố Tân An, Long An

Giá trị hợp đồng đến: 62,423,202,000 VNĐ (Sáu mươi hai tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, hai trăm lẻ hai ngàn đồng chẵn)

Thời gian dự kiến hoàn thành là 25/06/2017 - 12/2017.

Gói Thầu thuộc dự án Bệnh Viện Chuyên Khoa Sản Nhi Long An tại thành Phố Tân An, Long An với quy mô thiết kế gồm 1 tầng hầm, 1 tầng trệt và 2 khối nhà 7 lầu cùng hệ thống nhà tròn 4 lầu có sức chứa 500 giường bệnh, với tổng diện tích xây dựng gần 14.000m2. Đặc biệt, bệnh viện có khả năng chứa gấp đôi khi cần thiết.

Tổng kinh phí của công trình trên 1.300 tỉ đồng.

 

Đối Tác