icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Dự Án

Đào và vận chuyển đất dự án Hồ Sinh Thái 18ha

Mô tả:

Đào và vận chuyển đất dự án Hồ Sinh Thái 18ha
Tên Hợp đồng: 0707/HĐKT/2010.
Giá trị Hợp đồng: 41.400.000.000 VNĐ.
Thời gian thi công: 2009 - 2011

Các công tác thực hiện:
- Đào và vận chuyển đất dự án Hồ Sinh Thái 18ha ( khối lượng đào và vận chuyển :1.800.000 m3)

Tên Chủ dự án: Công ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Việt Nam

Tên Hợp đồng: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 0707/HĐKT/2010

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Đào và vận chuyển đất dự án Hồ Sinh Thái 18ha ( khối lượng đào và vận chuyển :1.800.000 m3)

        - Giá trị Hợp đồng: 41.400.000.000 VNĐ.

 

Đối Tác