icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Dự Án

Cải tạo hệ thống thoát nước bằng bơm Lưu vực Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ

Mô tả:

Tên Chủ dự án: Ban QLĐTXD công trình giao thông – Đô thị thành phố HCM Thời gian thực hiện: 2016 - 2018 Tên Hợp đồng: Gói thầu F1 – Cải tạo thoát nước bằng bơm

Tên Chủ dự án: Ban QLĐTXD công trình giao thông – Đô thị thành phố HCM

Thời gian thực hiện: 2016 - 2018

Tên Hợp đồng: Gói thầu F1 – Cải tạo thoát nước bằng bơm

- Mô tả tóm tắt công trình đã thực hiện bởi Nhà thầu:

- Thoát nước bên Mễ Cốc, Xây dựng đê đất kè mái, Đào hồ, Xây dựng đường vận hành đường bảo trì và đường công vụ, Xây dựng trạm bơm. Thuộc Dự án cải thiện môi trường nước Tp.HCM – Lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ - Giai đoạn 2

- Giá trị Hợp đồng: 128.648.034.029 VND

Đối Tác