Tên Chủ Dự Án : Sở Y Tế Long An

Thời gian thực hiện: 2016 - Đang triển khai

Tên Hợp Đồng : Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Mộc Hoá Long An

- Mô tả công trình công trình đã thực hiện bởi nhà thầu :

- Gói thầu : số 6 xây lắp khối nhà chính và cổng , tường rào nhà thường trực thuộc Dự Án Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Mộc Hoá ( Long An)

- Giá Trị Hợp Đồng : 318.577.240.000 VNĐ

Đối Tác