icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

Công ty thành viên

VIDEO VỀ CÔNG TY KHÁNH HÂN

VIDEO VỀ CÔNG TY KHÁNH HÂN

Là một thành viên trong An Xuân Thịnh Group, phát triển và thương mại về mãng ngành nông nghiệp.
Khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Đại Thịnh tại Khu công nghiệp Long Hậu

Khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Đại Thịnh tại Khu công nghiệp Long Hậu

Sáng ngày 21/07/2017, tại khu công nghiệp Long Hậu đã long trọng diễn ra Lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Đại Thịnh.

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại An Xuân Thịnh

Đối Tác