icon_hotline (84.028) 54315097
icon_email info@axt.vn
icon_lich Thứ 2-Thứ 7 : 08:00-17:30
tiếng việt tiếng anh

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

TEAM BUILDING nhân kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 12 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại An Xuân Thịnh

TEAM BUILDING nhân kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 12 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại An Xuân Thịnh

Nhân kỷ niệm lần thứ 12 ngày thành lập công ty An Xuân Thịnh, Toàn thể gia Đình An Xuân Thịnh cùng khách mời đã có một ngày Sinh hoạt ngoài trời và tiệc rượu tại Khu du lịch sinh thái Văn Thánh.

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại An Xuân Thịnh

Đối Tác